۱۲
اسفند

طراحی سرویس بهداشتی مدرن

شاید در گذشته حتی در خانه های اشرافی، توجهی به طراحی سرویس بهداشتی نداشتند. و معمولا سرویس بهداشتی را در دورترین نقطه حیاط و با سرهم کردم چند بلوک...

ادامه مطلب