۲۴
فروردین

روانشناسی رنگ طوسی در دکوراسیون

رنگ طوسی یا همان خاکستری که طیف آن میان دو رنگ سیاه و سفید قرر دارد، از لحاظ عمومی و روانشناسی برای حالت غم، اندوه، بدبینی، بی طرفی و...

ادامه مطلب