۱۹
فروردین

معرفی دکوراسیون داخلی کلاسیک و نئو کلاسیک

سبک کلاسیک برخلاف باور بعضی از افراد سبک کلاسیک هیچ ارتباط با سبک سنتی معماری ایرانی ندارد! و این سبک شبیه به سبک سنتی غربی می باشد که از...

ادامه مطلب